Sportske hale baloni
Sportske hale
Sportske hale u srbiji
Sportske hale beograd
Sportske hale baloni
Sportske hale rs

Sportske hale

Poliesterska cirada težine 650 gr. po m². Visokokvalitetna ofarbana metalna konstrukcija. Sportske hale Izolacija od mineralne vune. Široki unutrašnji prostor.

Sportske hale u Srbiji

Sportske hale Standardni šatori su prekriveni sa kvalitetnom poliesterskom ciradom težine 650 gr. po m². Ispod cirade je postavljena izolacija od mineralne vune. Metalna konstrukcija je pričvršćena za zemlju pomoću tiplova ili armaturnog železa. Sportske hale Metalna konstrukcija je visoke kvalitete, ofarbana, spojena zavrtnjima i visokokvalitetnim Sportske hale u srbiji užadima.

Sportske hale Beograd

Visokokvalitetna metalna konstrukcija , jednostavna montaža i demontaža. Sportske hale beograd Metalna konstrukcija je čvrsta i ofarbana, brzo i lako prenosiva, jednostavna za montažu i demontažu. Po Vašem izboru šator može da bude bez izolacije. Sportske hale beograd Na metalnu konstrukciju je postavljen visokokvalitetna poliesterska cirada. Ova vrsta šatora nudi svetao unutrašnji prostor. Poliesterska cirada biti u različitim bojama.

Sportske hale baloni

Po Vašem izboru šator može da bude sa izolacijom. U zavisnosti od potreba korisnika, šatori mogu biti sa Sportske hale baloni izolacijom ili bez izolacije. Kod šatora sa izolacije se znatno oseća razlika sa spoljašnjom temperaturom.